Labbets hemsida

Carl är intresserad av på vilket sätt kromatinet är ihopbuntat inne i cellkärnan och hur detta påverkar dess funktion. Han vill veta hur kromatin ger form åt geners sätt att fungera. Nukleosomer, runt vilka DNA är upplindat, begränsar tillgången till generna. Carls grupp undersöker hur gener dynamiskt demaskeras eller mobiliseras av ATP-drivna, multiprotein-enzymer som ”remodellerar” kromatinet. Hur påverkar detta geners aktivitet och vad är konsekvenserna för hela organismen? Nyligen har Carls team också börjat undersöka histoner som spelar en roll vid kromosomseparation under celldelning.