Labbets hemsida

Jasper upptäckte Sir2 (Silent Information Regulator 2) i bagerijäst, en gen/ett protein som tystar delar av genomet genom att ta bort acetylgrupper från histoner, runt vilka DNA är tätt virat. Sir2 har, tillsammans med 2 000 andra gener, en mänsklig motsvarighet. Denna gen spelar en viktig roll i åldrandet. Jaspers grupp är intresserad av hur små skillnader i gensekvens i det mänskliga genomet kan inverka på hur de producerade proteinerna fungerar. I detta syfte förändrar man jästceller genom att ersätta jästgener med motsvarande mänskliga gener. Hittills har man studerat gener som har med metabolism av folsyra att göra. En gen man tittat på verkar vara ganska olika mellan olika människor, vilket inverkar på hur proteinet fungerar. Proteinets ”effektivitet” har inflytande på tillgången på folsyra. Låga folsyrenivåer under graviditeten kan leda till missbildningar i centrala nervsystemet.