Labbets hemsida

Vincenzos grupp studerar polycomb-proteiner, epigenetiska regulatorer som tystar gener. Polycomb-proteiner upptäcktes i bananfluga där de styr kroppsplanens bildning, men de återfinns också hos däggdjur där deras olika funktioner sträcker sig ifrån inaktivering av X-kromosomen till kontroll av celltillväxt. Polycomb-proteiner påverkar stamceller, tystning av gener, programmering av genomet och åtminstone vissa sorters genetisk prägling. Trithorax-proteinerna (aktivatorer av kromatinet) motverkar polycomb-proteinernas effekt och skyddar gener ifrån tystning.