Labbets hemsida

Epigenetik läggs ovanpå den genetiska koden som ett ytterligare kontrollskikt över våra gener. Rob undersöker hur gener och mobila DNA-element styrs i växter och i jäst. Hans forskarlag avslöjade nyligen att korta sekvenser av ”skräp-DNA”, nära de punkter där kromosomer bildar par, spelar en roll i att tysta dessa delar av genomet. De deltar i en process som kallas RNA-interferens. I växter, till skillnad från djur, återfinns DNA-metylering, en annan form av epigentisk tystning, i huvudsak endast på repetitiva sekvenser och mobila DNA-element.