Forskningswebbplats

Epigenetiska mekanismer är oumbärliga för flercelliga organismers utveckling. Tyvärr kan dessa mekanismer komma ur balans och ge felaktigt uttryck av gener, vilket kan resultera i sjukdomar som cancer. En riklig dokumentation pekar på att epigenetik och genetik samverkar vid uppkomsten av cancer hos människa och grundläggande förändringar i epigenomet har observerats i cancerceller. Våra intressen ligger i att förstå bakgrunden till dessa förändringar för att kunna skräddarsy läkemedel som kan återställa normala mekanismvägar i cancerceller. Vi är nu på väg in i den epigenetiska terapins era och detta tillvägagångssätt har blivit klinisk verklighet.