Hemsida

Det mesta av DNA:t i genomet hos högre organismer innehåller inte gener utan består av repetitiva sekvenser varav vissa potentiellt kan vara skadliga. Mycket av detta DNA är packat med kromosomala proteiner till heterokromatin, en sorts DNA-förpackning som främjar tystande av gener. I sitt arbete med bananflugan Drosophila har Sarahs lab identifierat ett nyckelprotein, HP1 (Heterochromatin Protein 1), och försöker förstå processen som leder till att heterokromatin bildas.