Labbets hemsida

För att hantera de 30-40 000 generna i det mänskliga genomet har naturen utvecklat ett sofistikerat system, baserat runt kromatin, som underlättar tillgången till generna. Full förståelse av hur kromatinet får sin signatur med hjälp av enzymer kommer att vara avgörande för utvecklingen av anti-cancerpreparat, till exempel HDAC-inhibitorer (HDACI). David och hans forskarlag är för synen att det finns ett epigenetiskt indexsystem, en ”histonkod” som verkar utanpå själva DNA:t. Han tror att ”koden” påverkar alla processer som har med kromatin att göra och inverkar på cellöde men också på sjukdomar i hela organismen.