Den svenska versionen översatt av Karin och Folke Nettelblad
Språkligt och vetenskapligt granskad av Karl Ekwall (Karolinska Institutet) och Ylva Linderson (IMP, Wien)

Redaktör, skribent, bildresearch
Brona McVittie

Tack
Vi vill tacka medlemmarna i The Epigenome NoE för deras bidrag och råd samt vänner utanför forskarvärlden för nyttiga kommentarer. Vi tackar också dem som hjälpt oss med foton (se varje enskild bild för detaljer). Speciellt tackar vi Amanda Fisher för råd och kritik och MRC CSC för deras stöd.

Allt skriftligt material copyright
© Epigenome NoE