maria.siomos@gmi.oeaw.ac.at

Maria disputerade i genetik med Kim Nasmyth som handledare vid Institute of Molecular Pathology i Wien. Hon undervisar nu i genetik vid universitetet i Wien och tänker sig även en karriär inom musiken, med högre examina i violin både från London’s Royal Academy of Music (Masters) och Universität für Musik i Wien. Maria har gjort soloframträdanden i Storbritannien, Ryssland, Grekland, Italien och Österrike.