S.M.Bale@leeds.ac.uk

Susan ansvarar för webbplatsen på www.epigenome-noe.net plus nätverkets intranät. Hon har examen i biologi plus flera års erfarenhet av information och webbutveckling. Dessutom har hon fått skapa och underhålla webbplatser inom biologiområdet för universitetsinstitutioner i både Nordamerika och Europa. Hennes fasta övertygelse är att en bra webbplats gör att forskarna kan kommunicera med varandra på ett sätt som aldrig skulle vara möjligt enbart med tryckta artiklar.