nickel@imp.univie.ac.at

Dörthe har studerat engelsk litteratur och historia och tagit en andra magisterexamen i management och kommunikation. Hon har arbetat i flera år som projektledare inom olika områden och tycker speciellt mycket om de internationella utblickar som arbetet ger. Även om hon inte har forskarutbildning uppskattar hon särskilt möjligheterna att lära sig en del om epigenetik och hoppas att hon ska få ny insikt i det här fascinerande området.