The Epigenome NoE startade officiellt i juni 2004. Det har nu nått sin funktionella storlek och genomgår en konsolideringsfas. Dess mål är att ge klara och tydliga vinster för alla som arbetar med epigenetisk forskning och man avser därför att stödja både medlemmar och icke medlemmar med konferenser, workshops, möjligheter till forskarutbyten, gemensamma resurser och en interaktiv webbplats. Nätverkets vision är att bygga upp en kraftfull ram, som kan tillvarata befintliga synergier och upprätthålla Europas världsledande ställning inom den epigenetiska forskningen.