http://natvet.sh.se

Vid varje tidpunkt är bara en del av våra ungefär 22 000 gener påslagna och resten är tystade. För att en gen ska vara tyst måste dess omgivning i kromosomen eller kromatinet anta ett tyst tillstånd. Ett sätt att skapa tysta kromatintillstånd är att ta bort acetylgrupper från histonproteiner – en kemisk modifiering av proteiner som binder till kromosomalt DNA. Ett annat sätt är att tysta generna med hjälp av små RNA-molekyler i en process som kallas RNA-interferens. Karl försöker göra en karta över hela genomet som visar var det finns acetyleringsmarkörer och små RNA-molekyler för att se hur de påverkar genaktiviteten.