www.gmi.oeaw.ac.at

Växter har utvecklat försvarsmekanismer för att skydda sig mot angrepp av främmande DNA-molekyler – likt de som kommer in i cellerna när växterna infekteras av virus. En sådan försvarsmekanism fungerar så att den skapar små RNA-molekyler av det främmandet DNA:t och använder dem för att stänga av gener i det främmande DNA:t genom en process som kallas RNA-medierat transkriptionellt tystande av gener. Tystandet sker genom en kemisk förändring av generna som kallas metylering. Marjori studerar denna försvarsmekanism tillsammans med sin make Antonius och tillsammans har de upptäckt att proteinerna DRD1 och MET1 är inblandade i metyleringen.