Website

David studerar hur växter skyddar sig mot virusinfektioner. Han har upptäckt att potatis- och tobaksväxter kan känna igen virusproteiner och aktivera antivirusmekanismer. Andra växter har en försvarsmekanism, s.k. ”tystande av RNA”, som förhindrar att virusproteiner tillverkas. Det långsiktiga målet för David är att förstå hur tystandet av RNA påverkar växters tillväxt, utveckling och evolution. David utnyttjar också sina expertkunskaper för att göra en undersökning på uppdrag av det brittiska miljö-, livsmedels- och jordbruksdepartementet för att ta reda på eventuella risker med att använda teknik för att tysta RNA i grödor.