Website

Thomas jämför genomet med ett bibliotek som innehåller anvisningar för hur levande organismer ska utvecklas. I biblioteket står bokstäverna för basparen i den genetiska koden, kapitlen i boken står för generna, och böckerna står för kromosomerna. Även om den 3 miljarder bokstäver långa sekvensen i det mänskliga genombiblioteket nu är känd, vet vi väldigt dåligt hur bokstäverna är ordnade till kapitel och böcker. Thomas studerar en kemisk modifiering av de histonproteiner som DNA är upplindat kring, och hoppas på så sätt få fram en epigenetisk innehållsförteckning som ordnar kapitlen och böckerna i det genetiska biblioteket. Det verkar som om kunskap om innehållsförteckningen skulle kunna underlätta vid diagnos och behandling av cancer.