www.csc.mrc.ac.uk

Amanda och hennes kollega Matthias är intresserade av cellernas varierande öden. Deras grupp använder vita blodkroppar för att ta reda på hur genetiskt identiska enheter kan utvecklas till helt skilda slutstadier. De är väl medvetna om att celler måste stänga av en massa gener om de ska kunna specialiseras. Men hur skapas minnet hos en cell? Hur vet den vilka gener den ska tysta? De upptäckte att proteiner som Ikaros kan påverka cellernas öde genom att tysta gener för alltid. Andra nyckelfaktorer för genavstängningen är genens läge och tidpunkten när den blir kopierad.