En workshop för att utforska epigentisk design

Den 1:a juni 2007, Central Saint Martins College of Art & Design

Formgivning finns med i varje del av vårt dagliga liv och naturvetenskapen genomtränger kulturen genom upptäckt och teknologi. Genom en endagsworkshop kommer vi att förena de innovatiova konsternas och naturvetenskapens världar med avsikten att utveckla epigenetisk design med hjälp av både 3D och textil media. Vi kommer att utforska ämnen med relevans för både design och epigenetik till exempel hur mycket är vi pregrammerade respektive formade av miljön?

Vetenskap

Wendy Bickmore
Neil Brockdorff
Amanda Fisher
Frank Grosveld
Ueli Grossniklaus
Thomas Jenuwein
Wolf Reik
Leonie Ringrose

Design

Carole Collet

Lunch åtföljs av en eftermiddag med workshops i grupp då studenter och forskare får föra informella diskusioner om sätt på vilka man kan skapa epigenetiska textilier och 3D design.

Presentationerna riktar sig till MA-studenter i framtida textilier eller industridesign. Om du vill delta, vänligen kontakta Brona.