Till stöd för “Livets väv” projekten gör Palladio films en dokumentär för att utforska på vilka sätt naturvetenskapen kan kommuniceras genom konsterna. Kirstin von Glasow kommer att följa formgivare från Central Saint Martins College of Art & Design då de inspireras till och skapar sina Nobeltextilier. Hur kommer formgivarna att tolka naturvetenskapen och hur kommer vetenskaparna att reagera på de framtida textilierna?

Livets väv, filmen, kommer att bli en 45 minuters dokumentär för visning i televisionen. Experter kommer att göras tillgängliga via denna websida.