Nobeltextilier

Vad får man om man parar en naturvetenskaplig forskare med en textildesigner? Designer formar fundamentalt det sätt påvilket vi lever, medan forskare tränger in i själva livets väv. Nobeltextilier tar dig på en resa till gränssnittet mellan naturvetenskap och design, en dialog mellan ledande forskare i båda fälten.

Naturvetenskapens och designens språk kan vid första anblicken te sig vitt skilda. Textilier framställs med hjälp av varp, inslag och skyttel på vävstolar med trampor och skäl. Molekylär forskning använder sig av geler, arrayer och tester för att undersöka gener, proteiner och signalvägar. Detta till trots, avslöjar en närmare titt flera konceptuella symbioser.

Naturvetenskapens och designens processer utforskar kombinationer av gamla och nya teknologier för att skapa nya modeller. Hybriddesign kan kombinera intelligenta textilier och vävning för att skapa en lysande säng till den som lider av vinterdepression. Vetenskapare använder kärntransfer och embryosådd för att skapa musmodeller för forskning om genetiska sjukdomar.

Naturvetenskap och design kräver en teknisk förståelse av form och struktur för att kunna testa och manipulera funktion och avslöja ny betydelse. Båda områdena spelar en roll i att omdefiniera våra relationer med varandra och världen runt omkring oss. Båda väcker ny mening som berikar kulturen.

Projektet

Formgivareverksamma vid Central Saint Martins College of Art & Design ger sig i lag med Nobelprisbelönade vetenskapare för att utveckla textilier som visualiserar vetenskapliga upptäckter. Projekt inom ”Livets väv” finansieras tillsammans av MRC och Epigenome NoE.