Att skapa och förstöra humana embryon tillhör ofruktsamhetsprogrammens vardag världen över. Oro över överblivna embryons öde har varit den tändande gnistan för några tämligen altrusitiska initiativ. Human embryonal stamcellsforskning är kontroversiell eftersom även den, tills helt nyligen, inneburit att embryon förstörs. Detta är skälet till varför den här forskningen inte får understöd i USA.

I dagarna rapporteras det dock i tidskriften Nature att man lyckats extrahera stamceller ifrån humana embryon utan att skada embryona. Men, medan etiskt försvarbar stamcellsforskning verkar kunna bli verklighet, hur förhåller vi oss till de sociala och etiska frågor som uppstår kring IVF-embryons öde?

Relaterade artiklar

Provrörsgenerationens barn
IVF blogspot

Vad tycker du om ″snowflake scheme″? Kommer Bush-administrationen att ändra sin policy om statligt stöd till embryonal stamcellsforskning mot bagrund av de ″etiska stamcellerna″?

Diskutera (på engelska)