Kvinnor tycker om yngre män, men nyliga framsteg inom stamcellsforskningen visar att potentiella fäder måste ha uppnått sexuell mognad. I en publikation i Developmental Cell beskriver Karim Nayerina (Newcastle University) hur han och hans medarbetare skapat sperma från embryonala stamceller. Med hjälp av IVF kunde forskarna befrukta honor och producera avkomma. Möss utvecklades till vuxen ålder men blev antingen för stora eller för små till följd av onormal prägling.

Ytterligare kommentar till denna nyhet

Diskutera (på engelska)