Feldiagnoser av cancer är ett allvarligt problem, så till den grad att en grupp amerikanska advokater startat en advokatbyrå som specialiserar sig enbart på detta. En välkommen nyhet för byråns klienter är dock att epigenetiken ger en ny strimma av hopp för cancerdiagnostiken. Forskare vid Johns Hopkins Medical Institute i Washington har, under ledning av Dr Sara Sukumar, utvecklat ett diagnostiskt test för bröstcancer som mer än fördubblar noggrannheten jämfört med nuvarande metoder. Forskarlaget mäter graden av DNA-metylering hos vissa cancerrelaterade gener vilka ofta är höggradigt metylerade i tumörer, ett kännetecken som är intimt förknippat med genernas störda funktion i cancerceller.

Läs mer...