De flesta av oss har villigt accepterat att våra drag i sin helhet bestäms av våra gener (DNA). Nya rön framlagda av Minoo Rassoulzadegan (Universitetet i Nice, Frankrike) kan dock tvinga oss till omvärdering. Hennes forskarlag har visat att RNA kan maskera de normala effekterna av en gen så att en mutant fenotyp (fläckig svans) kan ärvas också i avsaknad av den mutanta (Kit) genen. En mushane som har en normal och en mutant Kit-gen kan lagra RNA från den mutanta Kit-genen också i de spermier som bär det normala anlaget. Det betyder att även om hans avkomma ärver hans normala Kit-gen och ytterligare en normal gen ifrån sin mamma, så kan de fortfarande få fläckiga svansar. Upptäckten leder till intressanta frågor om genetiskt och epigenetiskt arv.

Läs mer på BBC news

Orginal publikation: Nature