Nu när “the Human Genome Project” slutförts kvartsår ett digert arbete för forskarna med att försöka förstå den omfattande mängd data man samlat. Utöver kartläggningen av den basala DNA sekvensen har man nyligen börjat undersöka DNA:ts metyleringsmönster, vilket kan ha betydelse för bildandet av vissa cancrar. Projektet “the Human Epigenome Project” syftar till att beskriva de mönster som små metylmarkörer bildar över genomet och man har hittills kartlagt tre humana kromosomer; 6, 20 och 22.

Lär dig mer om HEP.