Vi har länge varit fascinerade av varför män och kvinnor är olika trots att de flesta av våra kromosomer (alla utom en), och därigenom våra gener, är mycket lika. En grupp forskare på UCLA har letat igenom arvsmassan för att se om det mellan könen finns olikheter i hur gener uttrycks. Deras resultat antyder att genernas volymknappar är olika inställda i kvinnliga och manliga celler, vilket skulle kunna förklara varför kvinnor och män inte löper samma risk för olika krämpor.

Läs UCLA:s nyhetsartikel