Jag lämnar det fantastiska köpcentret Bull Ring för att flyga till den belgiska huvudstaden. Eftersom jag inte alls behärskar flamländska, får jag ta till bruten franska. Det visar sig räcka för att jag ska lyckas komma på tåget österut mot Ardennerstaden Liège. Líègebornas självständiga karaktär personifieras av en liten trädocka vid namn Tchantes som har bott i staden sedan 700-talet. Tchantes är hårdnackad, rebellisk – men gladlynt – och kan verkligen ge färg åt vilken dockteaterföreställning som helst, uppfödd på gin som han är. Mitt schema lämnar dock ingen tid för teater, även om jag lyckas hinna med en härlig Liège-våffla. Sedan tar jag buss 48 till Sart Tilman, där Michel Georges (vid Université de Liège) håller till.

Michel berättar om sin forskning under en promenad i den vackra skogen kring universitetsområdet. ”Vi är intresserade av komplexa fenotyper, som påverkas av flera olika gener.” Jag försöker låta bli att fnissa när han avslöjar att han av en händelse upptäckte en gen för välrundade skinkor hos får. I själva verket dök denna överdrivet muskulösa bakdel först upp på en bondgård i Oklahoma och döptes till Solid Gold. Avkomman till Solid Gold ärvde dessa ”vackra skinkor”, men inte alls så ofta som man väntat. ”Mutationen får olika effekt beroende på om den kommer från mamma eller pappa”, förklarar Michel. ”För att ett djur ska få vackra skinkor måste det ärva en mutant allel från fadern och en vildtypsallel från modern.”

Jag frågar Michel vad som händer på molekylär nivå. Genen för stor rumpa ökar aktiviteten hos ett litet kluster av präglade gener, som är inblandat i utvecklingen av muskler och skelett. ”Det är ett exempel på polär överdominans”, förklarar han. ”De båda allelerna (från mamma och pappa) ’talar’ faktiskt med varandra. Vi har starka indikationer på att den här interaktionen sker med hjälp av mikroRNA-gener.” Trots att jag är vegetarian undrar jag vad detta kan innebära för en förbättrad köttproduktion. ”Vi har inga andra ambitioner än att bidra till den grundläggande kunskapen”, förklarar Michel. Hans grupp håller nu på att undersöka det genetiska systemet hos möss. ”Vi gör en del forskning på får men försöker gå ifrån det. De är lite grann som stora möss.”