Det har skrivits oändliga spaltmeter om stamceller. De har utsetts till nästa mirakelbehandling för allt från Parkinson och ryggmärgsskador till hjärtsjukdom och diabetes. Å andra sidan blir embryonala stamceller ofta nyhetsstoff när de ger upphov till brännande etiska debatter om kloning av människor eller användning/destruktion av embryon för forskning.

Forskare är varken hjältar eller skurkar. Så vad är sanningen bakom de ofta ganska dramatiska rubrikerna? Vilken nytta har vi av de olika stamcellerna? Vilka begränsningar har de? Vilka realistiska behandlingsmöjligheter finns det? Och vart kommer forskningen (i synnerhet inom epigenetiken) att ta oss härnäst? Du behöver uppenbarligen ett förnuftets fyrtorn i den rådande mediadimman: den ultimata stamcellsguiden som du håller i din hand.