Det globalt ökande antalet demensfall tas nu mycket allvarligt av världshälsoorganistionen (WHO). De har belyst det faktum att demens är den tredje mest betungande sjukdomen sjukvårdsförsäkringssystemen står inför, och den femte mest vanliga dödsorsaken i den åldrande populationen i världen. Alzheimers sjukdom utgör mer än 50% av alla demensfall vilket ger nästan 6 miljoner lidande. En stor del av WHO:s nuvarande kampanj går ut på att öka medvetandet om neurodegenerativa sjukdomar som varande en stor samhällelig hälsoangelägenhet. Det är av största vikt att större medel avsätts i syfte att förbättra behandlingen av dessa sjukdomar. Förhoppningsvis kommer vår ökande förståelse av den roll epigentiska förändringar spelar i Alzheimers sjukdom att erbjuda en väg att avvärja dess försvagande konsekvenser.