Med fyndet att utbildning, eller så kallad kognitiv stimulering, bromsar hjärnans nedbrytning, ger studierna i Tsais grupp också  hopp om att en läkemedelsterapi skulle kunna hjälpa processen. De fann att de epigenetiska processerna som är inblandade i Alzheimers kan avbrytas och vändas med hjälp av en substans som heter natriumbutyrat. Substansen blockerar enzymet som tar bort acetylgrupper från histonproteiner inom kromatinet vilket leder till ökade acetyleringsnivåer. Resultaten av att ge natriumbutyrat visade på en förbättring i kognitiv förmåga och minnesåterhämtning i Alzheimermöss som var ungefär lika effektiv som att föda upp möss under miljöberikade betingelser. Ännu bättre resultat uppnåddes när en kombination av miljöberikning och natriumbutyrat användes.

Pradoxalt nog visar den senaste publikationen från Tsais grupp på goda effekter av att öka ett enzym som tar bort acetylgrupper. Teoretiskt sett skulle detta minska histonacetyleringen. Det finns emellertid tre distinkta enzymklasser (som vardera innefattar flera typer av enzymer) som utför uppgiften, och natriumbutyrat hämmar bara två av dessa. Enzymet SirT1 tillhör den tredje klassen och stimulering av dess produktion förbättrar den kognitiva förmågan hos Alzheimerdrabbade möss. Det här enzymet stimuleras vid svält eller andra stressbetingelser som tydligen aktiverar signalvägar som försenar åldrande. Vi förstår dock ännu inte till fullo hur det fungerar. En komplicerande faktor är att SirT1 inte enbart verkar på histoner utan även på andra proteiner, däribland ”skyddsängel-proteinet” p53 som reglerar en cells liv och hindrar den ifrån att bli cancerös. På grund av detta vet vi inte om de gynnsamma effekterna beror på en minskning i histonacetylering eller har någon ännu okänd orsak. Oavsett mekanismen så är resultaten lovande.

Många naturliga råvaror –som röda druvor, tranbär och Japanese knotweed (Parkslide)– innehåller en SirT1-stimulerande molekyl som heter resveratrol. Den här molekylen undersöks nu av läkemedelsföretag som en möjlig framtida medicin för Alzheimersjuka.