Så, vad återstår av terapeutiskt hopp? En livsstilsfaktor har visat sig vara mycket viktig i att minska risken för Alzheimers sjukdom: livslångt lärande. Vi har, från populationsstudier, vetat i åratal att det finns en koppling mellan utbildning och demens (Mortimer 1988). En indikation har kommit ifrån en kanadensisk forskargrupp som fann att tvåspråkiga människor löpte 5% mindre risk att utveckla demens än människor som inte kunde tala ett andra språk. Ett annat mycket övertygande argument för den tydligen minskade risken att utveckla demens har kommit ifrån miljöberikningsstudier i djur.