Det finns för nuvarande inga snabba lösningar. Om vi till exempel tar Alzheimers sjukdom så lämnar läkemedeln på marknaden mycket övrigt att önska. Av de fem mest förskrivna medikamenten är det bästa patienten kan förvänta sig några ytterligare år liv. Dessa läkemedel verkar förstärka funktionen hos de kvarvarande nervcellerna inom deras kretsar: fyra av de fem tillgängliga bromsar nedbrytningen av signalsubstansen acetylkolin. Acetylkolin får våra kroppar att fungera normalt och håller oss i kontakt med vår omvärld genom våra sinnen. Substansen kontrollerar också våra viljestyrda rörelser. Det femte läkemedlet hämmar en receptor för hjärnsignaler som kallas NMDA och som tar emot signaler vilka överförs av en annan signalsubstans, glutaminsyra, som är inblandad i inlärning och minne. Och från kliniska-prövnings-stadiet rapporterades det nyligen att Rember, ett läkemedel som löser upp härvor av tau-protein i hjärnan, är ytterligt lovande som hämmare av kognitiv nedgång. Det är emellertid troligt att det kommer att ta ytterligare fem år innan det godkänns för användning.

Faktum är att det finns resultat som visar att gammal hederlig Magnecyl eller Ibuprofen kan hjälpa genom att hålla nervcellsinflammation i schack. Inflammation kan göra celler funktionsstörda eller till och med omvandla dem till tumörceller. Att ta dessa läkemedel under lång tid är dock inte idealt givet den ökade risken för blödningar och sårbildning i magsäcken.