Så, vad menar vi med demens? Det är ett samlingsbegrepp för sjukdomar som kännetecknas av en degeneration av hjärnceller utöver vad som förväntas för en viss åldersgrupp, till följd av skada eller sjukdom. Demenser som påverkar hjärnbarken –det yttersta skiktet av hjärnan som är tätt packat med nervceller, eller neuron– innefattar Alzheimers och Creuzfeldt-Jakobs (CJD) sjukdomar, den mänskliga motsvarigheten till BSE. Minnesförlust och inlärningssvårigheter är de huvudsakliga konsekvenserna av dessa sjukdomar. Om vi kunde se in i hjärnan skulle vi se abnorma proteinavlagringar, döende hjärnceller och en minskad tillväxt av nya celler, vilket allt bidrar till skada på hjärnans kretsar. Parkinsons och Huntingtons sjukdomar påverkar områden i hjärnan alldeles inunder den yttre hjärnbarken och ger upphov till motoriska symptom som ofrivilliga rörelser. Så, hur kan vi stoppa hjärncellsförstörelsen? Och hur reparerar vi skadorna?