Marie-Laure Caparros beskriver de epigenetiska mekanismerna som kan skjuta upp demens.

Översatt av Ylva Linderson

Ronald Reagan hade den. Charles Bronson hade den. Charlton Heston hade den. Vi pratar inte om deras skicklighet som pistolduellerande cowboys, utan sorgligt nog om Alzheimers sjukdom. För de flesta människor är tanken på att förlora minnet, förmågan till inlärning –och slutligen, sin självständighet– en fruktansvärd mardröm. Sanningen är att Alzheimers sjukdom och andra former av demens ökar i antal. I en befolkning med ständigt ökande förväntad livslängd är det ofrånkomligt att våra kroppar kommer att falla offer för degenerering, hjärnan är inget undantag.