Som med så många sidor av risken för cancer så ligger svaret i generna. I fallet folat och alkohol kan det bero på en gen som heter MTHFR. Det här namnet kan se lite bekant ut sedan tidigare eftersom det är enzymet metylentetrahydrofolatreduktas som spelar en viktig roll i folatmetabolismen. Vi vet att människor kan ha tre olika versioner av DNA-sekvensen som kodar för MTHFR-enzymet – CC, CT eller TT. Bokstäverna betecknar specifika förändringar av enskilda ”bokstäver” i DNA-koden i genen.

Några forskare har funnit att människor med TT-varianten skulle kunna vara mer mottagliga för de cancer-orsakande effekterna av hårt drickande och lågfolatkost jämfört med människor som bär CT- eller CC-varianterna. Det finns också bevis som kan koppla TT-varianten, i kombination med en föda som saknar folat, till en ökad riskt för bröstcancer.

Andra har emellertid funnit att TT-typen faktiskt kan vara skyddad mot cancer med hjälp av sina gener. Klart är att mer forskning– och säskilt fler storskaliga genetiska studier- behövs innan vi verkligen förstår inverkan av miljön (vår kost och våra dryckesvanor) på vårt underliggande genetiska arv.