Alkoholens inverkan på folatnivåer visades 1973 av Edward Eichner och Robert Hillman i en studie som några av oss kanske önskar vi hade kunnat anmäla oss som frivilliga till. Människor gavs alkohol att dricka – eller genom intravenös injektion – och forskarna mätte folatnivåerna i deras blod.

Enligt den ursprungliga forskningspublikationen;
”försökspersoner som sattes på oral alkohol inmundigade ett ounce (28 g) farmaceutisk sprit varannan timme under den vakna perioden vilket motsvarade en pint (568 ml) whiskey dagligen”. Det är oklart om detta serverades med is och citronskiva, men jag misstänker att så inte var fallet...I alla fall, forskarna fann att folatnivåerna i blodet minskade efter flera timmars drickande, fast kortare supande gjorde inte så stor skillnad (pust!).

Så vad är då den stora grejen? Hur påverkar en avvikelse i folatnivåerna vår hälsa? Tja, till att börja med så vet vi att överdrivet alkoholintag kan öka risken för ett antal olika cancertyper som tarm- och bröstcancer. Det är sannolikt att felaktig DNA-metylering (p.g.a. brist på folat eller metyl-THF) spelar en roll. Forskare har visat att cancerceller generellt har mer låggradigt metylerat DNA vilket kan betyda att många oönskade gener, som stimulerar celler att dela sig, skulle kunna vara påslagna.

Cancerceller har emellertid också ett ökat antal metylerings-”hotspots” på vissa viktiga cancer-beskyddande gener vilket stänger av dem och hindrar dem från att fungera. Båda dessa effekter har skylts på låga folatnivåer som stökar till de normala metyleringsmönstren i cellen. Men vilka är bevisen?