Immunsystemet tillverkar en substans som kallas gammainterferon (IFNγ). Den här molekylen är vida känd för att öka TAP och MHC i celler, men med hjälp av en hittills okänd metod. Jefferies grupp upptäckte att IFNγ driver upp histonacetyleringen på TAP-genen, vilket slappnar av genen och får den att gå igång igen. Gruppen tror att IFNγ förändrar CBP:s beteende så att dess HAT-aktivitet återställs. Att inte bara fixa felet (MHC-förlust), utan att också förstå hur (genom att aktivera CBP med hjälp av IFNγ) ger ingredienserna till en tillfredsställande fullständig historia. Detta bekräftar epigenetikens potential, beträffande immunigenkänning och antigenprocessning, vid behandling av cancer.