Vår kropp övervakas i tysthet av en patrullerande polisstyrka –immunsystemet. Hot mot vårt välbefinnande kan mötas av elpistolslika ämnen som inte enbart bedövar eller utplånar inkräktande organismer, utan också våra egna celler som förvandlats till bråkmakare.

Åtminstone i de tidigaste stadierna av cancer, då förbrytargänget är litet, vet vi att den immunologiska polisstyrkan har en viss framgång med att förhindra eller kontrollera cancer eftersom människor som saknar eller har ett skadat immunsystem (är immunosupprimerade) löper större risk att utveckla cancer. Även i friska människor bildas någon gång i livet förstadier till cancerceller men immunsystemet rensar ut dem utan att vi märker det.