Februari 2008

Cancer är den ”inre fienden”, det kriminella inslaget som stör friden i kroppens cellsamhälle. Vår interna polisstyrka, vårt immunsystem, gör allt som står i dess makt för att infånga och avväpna bråkmakarcellerna. Ändå hindras ofta insatserna då cancern blir allt mer oregerlig och till slut lyckas komma undan. Forskning har nu visat att epigenomet håller en nyckel till cancerns undslippande och dessutom, genom att manipulera epigenomet, ser det ut som en återinfångst av förlupna cancerceller närmar sig.   

Översatt av Ylva Lindserson