Histoner kan kontrollera genuttryck på flera olika sätt. Tätt sammanpackade snurrar de DNA´t runt sig själva som tråd runt små trådrullar. Eftersom många proteiner som är inblandade i genaktivering måste sitta fast på olika kontrollregioner på DNA´t för att fungera, kan histonerna påverka vilka proteiner som når de olika generna.
När DNA är hårt rullat runt histonerna är det svårare för proteiner att nå fram och fastna på det. Ett lösare rullat DNA gör det mycket enklare för proteiner att nå fram. Men, det är inte enbart för det passiva förpackandet av genomisk tråd som dessa små rullar finns till. Histonerna har en mycket dynamisk inverkan på genomets tredimensionella utseende.

Varje histon har en liten svans som fungerar ungefär som ett kombinationslås. I det här fallet består tänderna av olika kemiska markörer som sätts fast eller tas bort från svansen. Olika kombinationer av dessa markörer gör det upprullade DNA´t och generna mer eller mindre åtkomliga.
Epigenetiska låskombinationer förklarar inte bara genkontroll utan hjälper även cellen att ”komma ihåg” vilka gener som de har slagit på och av under mognaden.