Varför har växter och djur fått den här vanan att tysta gener? Sanningen är att ingen riktigt vet, även om många förklaringar har framkastats. Att vissa gener ärvs i en tyst form – så kallad genomisk prägling – skulle kunna ha att göra med reproduktionsvanorna. Hos däggdjur är prägling begränsad till arter som bär sina foster i livmodern. Det är inte känt att däggdjur som lägger ägg, som exempelvis näbbdjuret, präglar tillväxtrelaterade gener på det sättet. I nio månader fick du all den näring du behövde för din utveckling från din mamma, från hennes blod, genom moderkakan. I stället för att lägga ett ägg och låta dig klara dig så gott du kunde på det som fanns i gulesäcken, såg hon med stort tålamod till att du fick all mat du behövde så länge du var kvar i hennes livmoder.

På ett likartat sätt utvecklas växtfrön inne i kroppen på sina föräldrar, men de får näring från en frövita i stället för en moderkaka. Normal prägling i både moderkaka och frövita är helt avgörande för att embryot ska utvecklas på ett friskt sätt. Hos båda arterna är det i de här organen som dialogen mellan mor och foster äger rum, och de är således nyckelaktörer i regleringen av embryonaltillväxten. Wolf Reik (vid Babraham Institute, Cambridge, Storbritannien) har studerat beteendet hos Igf2 i möss. En av hans observationer var att prägling av Igf2 är absolut avgörande för en normal tillväxt av moderkakan. Om man slår ut genen i moderkakan begränsas fostertillväxten.

En del forskare tror att prägling utvecklades i arter med moderkaka för att kunna hantera barn som var så "glupska” att de gärna tog för sig mer än sin rättmätiga del. Det här sättet att tänka är baserat på den ”teori om konflikt mellan föräldrarna” som lanserades av David Haig (vid Harvard i USA). Mamma måste vara säker på att hon har styrka kvar för sig själv och dina syskon, och därför har hennes gener utvecklats så att de dämpar fostertillväxten. Men varför skulle pappas gener vilja att du ska bli större? Man kanske skulle kunna säga så att i allmänhet har spädbarn som är aningen större än genomsnittet bättre chanser att överleva. Det är naturligtvis egentligen inte så att generna ”får sin vilja fram” utan bara att gener som främjar överlevnad har en benägenhet att föras vidare.

Förutom det speciella fallet med prägling står tystandet med hjälp av DNA-metylering för en utveckling av ett primitivt immunsystem. Ungefär hälften av vårt genom är tyst och består av nonsensupprepningar som inte innehåller några instruktioner för att tillverka protein. En del av dem kan hoppa runt i genomet, och ett sådant uppförande kan få helt katastrofala följder för funktionen hos granngenerna. Hur kom de egentligen dit? Det finns inte några definitiva svar, men en del ser ut som och uppför sig som virus – välkända fripassagerare i genomet. Det verkar som om celler sätter en metylmärkning på upprepade sekvenser för att få dem tysta och på så sätt skydda våra gener. Som Denise Barlow (vid CeMM – Research Center for Molecular Medicine, Wien, Österrike) föreslagit kan det vara så att präglade gener uppkom av en olyckshändelse, genom att DNA-metylering spreds till andra delar av genomet. Hon påpekar att det måste ha funnits någon evolutionär fördel med den här olyckshändelsen – annars skulle den aldrig ha slagit igenom – men att saken ju är öppen för debatt.

Under våra egna liv och under evolutionen har tystandet av DNA gjort att både våra celler och vi själva har kunnat utveckla olika vanor. Fundera ett ögonblick på vilket våldsamt oväsen det skulle bli från de 30 000 generna i en mänsklig cell om inte en stor del av dem hade slagits av. Vi behöver inte alls använda hela den DNA-sträng på 2 meter som vi har i varje cell. Och du skulle inte gärna vilja att cellerna i ögonen tillverkade fingernaglar. Ligrar och tejon visar att samma DNA kan få mycket olika konsekvenser beroende på hur det förpackas av föräldrarna. DNA-sekvenserna ger inte en fullständig bild. Allt det som vi har kunnat ta reda på om dem är bara början. I ritningen finns potentialen för liv, men livet i sig är allt som sker bortom DNA:t.