Låt oss, för att reda ut länken mellan epigenetik och föda, ta ett steg tillbaka till andra världskriget (se upp för den odetonerade granten!) och de så kallade ”holländska mödrarna”. En grupp gravida kvinnor boendes i Nederländerna kämpade, till följd av en sträng vinter och matransoneringar, under svältbetingelser och födde förhållandevis små spädbarn. När deras barn växt upp, i relativt välstånd, och själva fick barn, var deras bebisar i sin tur oväntat små. Effekterna av en dålig näringstillförsel hos de holländska mödrarna fördes alltså över till barnbarnen. Studien förefaller stödja Lamarckismens vetenskapliga kätteri; föreställningen att fysiska förändringar som förvärvas under en individs livstid skulle kunna ärvas av avkomman. Men hur kan kosten påverka arvet, givet att den inte kan förändra DNA-sekvensen i ägg och spermier?

Vi vet nu att effekten som observerats i de hollänska familjerna har sitt ursprung i förändringar av epigenetiska markörer i familjernas DNA, som orsakats av bristen på viktiga molekyler i mormödrarnas föda. En av de mest viktiga epigenetiska förändringarna är metylering (see Så här säger Neil) som vanligen märker gener som är avstängda. För att troget upprätthålla ett riktigt metyleringsmönster mellan celldelningar, sätts nya metylgrupper på det kopierade DNA:t. Detta fordrar ständig tillgång på nya metylgrupper, som kan tillföras direkt ifrån vår föda, innefattande molekytrion metionin, betain och kolin. Alternativt kan vi göra metylgrupper från utgångsämnen som folsyra.

Andra ämnen ifrån födan behövs för att transportera metylgrupper i kroppen och för att fästa dem säkert på DNA. Till exempel vitamin B12 och mineralet zink. Brist på dessa essentiella molekyler kan påverka DNA-metyleringsnivån i kroppen, vilket visats i studier på gnagare och människa. I fallen med de holländska mödrarna är det sannolikt att deras magra ransoner berövade dem på de näringsämnen de behövde för att korrekta metyleringsmönster skulle bildas i avkomman och att dessa epigenetiska underligheter också överfördes till nästa generation.