Epigenetik? - Laskerpriset för epigenetik - Epigenome NOE

Forskningswebbplats För allmänheten. The Epigenome Network of Excellence: ett europeiskt forskarnätverk avsett att stödja framstående forskning inom det snabbt växande epigenetikområdet

Välj ett språk >
Tomat, en av grödorna som studeras av David Baulcombes forskargrupp
I korthet

Laskerpriset för epigenetik

September 2008

Av Brona McVittie. Översatt av Ylva Lindserson

Gratulationer till Epigenome-medlemmen David Baulcombe, Professor i botanik (Cambridge University,, Storbritannien) som tilldelats det ansedda Albert Laskerpriset för medicinsk grundforskning. David delar priset med Victor Ambros (University of Massachusetts Medical School, USA) och Gary Ruvkun (Massachusetts General Hospital, USA) för deras upptäckt av mikroRNA.

David och hans forskarlag har undersökt förhållandena mellan virus och deras värdar. De är intresserade av hur växter förvärvar immunitet mot smittämnen och hur våra bebladade vänner kan känna igen virus på molekylär nivå. Sådan kunskap är viktig för att mer sjukdomsresistenta växter ska kunna tas fram och odlas och för att förstå hur immunitet utvecklas.

Det komplexa molekylära samspelet mellan värd och virus innefattar RNA-baserade processer som kollektivt kallas RNA-tystande. RNA har många funktioner i cellerna. För att DNA ska kunna ge upphov till protein måste koden först överföras via RNA. Utöver denna roll hjälper korta RNA-molekyler (inte långa nog att ge upphov till ett protein) till att vägleda immunoproteiner.

I årtionden har vetenskapare varit medvetna om att växter som infekteras med virus är resistenta mot infektion av samma eller besläktade virus, men inte mot obesläktade virus. Vi vet nu att denna immunitet är ett resultat av förekomsten av små tystande RNAn som härstammar ifrån det virala genomet. Dessa RNAn guidar ett protein som kallas Argonaute så att det kan förstöra RNA från besläktade virus som skulle kunna  infektera växten. Kopplat till detta är en påverkan av transkriptionen av DNA på kromatin-nivå.

Mer allmänt har tystande betydelse bortom virusresistens: det skyddar genomet genom att tysta transposoner (delar av DNA som är mobila och kan hoppa runt i genomet). Detta bevarar kromosomstruktur och funktion samt håller genuttrycket på rätt nivå vid tillväxt, utveckling och vid svar på signaler utifrån.   

David vill också gärna utforska epigenetiska effekter i evolutionen, undersöka RNA-tystandets roll i naturlig variation inom och mellan arter.
 

nike free run nike air max nike air max tn ralph lauren pas cher dolce & gabbana lacoste outlet nike free sko nike free 3.0 ralph lauren polo Nike TN Pas Cher