Europeiska kommissionen beslutar att grunda The Epigenome NoE för att främja spjutspetsforskning inom epigenetiken