Epigenetikforskningen blomstrar. Forskarna inser att det inte bara är DNA-sekvensen som avgör hur vi är rent biologiskt. DNA-metylering och histonmodifieringar uppfattas som viktiga regulatorer för genaktiviteten