Revolutionen med sekvensbestämning av gener börjar. Det blir en vedertagen sanning inom vetenskapen att vi är summan av våra gensekvenser