James Watson (1928–) och Francis Crick (1916–2004) beskriver strukturen hos dubbelspiralen i DNA som de fyra bokstäverna i det genetiska alfabetet. DNA erkänns som själva arvsmassan