Conrad Waddington (1905-1975) myntade termen epigenetik. Han tänkte sig utveckling och arv som en dialog mellan genetisk information och miljö