Hans Spemann (1869-1941) höll i stort sett med Weissmann men hade invändningen att celler inte förlorar information – de stänger bara av den. Han tog ett hårstrå från en baby och delade ett salamanderägg i två. På så sätt fick han två salamandrar. Spemann var pionjären bakom den moderna teknik som vi använder för kloning idag