August Weissmann (1834-1914) och andra forskare insåg att den genetiska informationen var lagrad i cellkärnan. Enligt honom innehåller alla celler samma information från början, men blir allt mer specialiserade genom att de förlorar material när de delar sig